Služby

 • NC programování
 • Technologické procesy
 • Konstrukční činnost
 • 3D tisk

NC programování

Společnost Worcam nabízí svou nejsilnější stránku, jíž je zpracování technologie třískového obrábění včetně NC programu pro horizontální vyvrtávačky stolové, deskové a obráběcí centra. Za využití nejmodernějšího CAD/CAM softwaru Vám na základě 3D modelu vytvoříme efektivní program pro daný stroj s ohledem na míru vybavení pracoviště a ekonomiku provozu a určíme technologický postup. Poskytneme Vám odborníka, který tento program z virtuálního prostředí převede v realitu. Vyrobí požadovaný dílec k Vaší spokojenosti přímo na pracovišti a proškolí obsluhu stroje pro konkrétní výrobek.

 • Určení technologického postupu
 • Tvorba NC programu pro tříosé obrábění
 • Tvorba NC programu pro víceosé obrábění
 •  Korekce NC programu
 • Technická pomoc na pracovišti zákazníka

Technologické procesy

Společnost Worcam nabízí zpracování technologického procesu pro všechny profese strojírenství. S našimi techniky sestavíme technologické postupy pro Vaše výrobky tak, aby jejich výrobní proces byl efektivní a ekonomický. Poskytneme Vám našeho odborníka k prezentaci postupu v praxi a zaškolení Vašich dělníků přímo na pracovišti.

 • Technologie obrábění – horizontální vyvrtávačky stolové, deskové a obráběcí centra
 • Technologie ohybů – ohraňovací lisy
 • Technologie zámečnická – skládání sestav
 • Technologie svařování

Konstrukční činnost

Společnost Worcam nabízí služby konstrukční kanceláře především pro vývoj výrobních přípravků. Navrhneme Vám přípravky stehovací, pro rychlejší a snadnější skládání svařovaných sestav. Přípravky svařovací pro polohování dílců k dosažení maximálního přístupu pro svářeče. Rovněž vyvíjíme přípravky pro obrábění, u kterých je prioritou tuhost upnutí dílce k umožnění použití nejefektivnějších obráběcích metod a nástrojů. Nabízíme také vytvoření speciálních upínacích prvků. Samozřejmě se zabýváme i konstrukční činností obecně.  

 • Stehovací přípravky
 • Svařovací přípravky
 • Obráběcí přípravky a upínací příslušenství strojů
 • Vývoj a konstrukce dílů
 • Zpracování výkresové dokumentace 

3D tisk

Společnost Worcam nabízí vývoj a konstrukci zcela nových komponent, či náhradu za díl poškozený. Následně Vám součást vyrobíme na naší vlatní 3D tiskárně z různých materiálů a barev dle vašeho přání.

 • Návrh nových komponent
 • Náhrada komponent poškozených
 • Reklamní předměty